Innlevering av halon, halotron, og CO2

Farlig avfall med høyt trykk

 

NB! Elektronisk deklarering gå til Avfallsdeklarering sin side.

Ved innlevering av Halon:
  1. Her finner du et eksempel på utfylt deklarasjonsskjema
  2. Sørg for at beholderne/ emballasjen som det farlige avfallet sendes inn i er merket med det samme nummeret som på deklarasjonsskjemaet. Bruk vannfast tusj!
  3. Merk og sikre det farlige avfallet iht. gjeldende forskrifter

Pris for innlevering av Halon finner du her

Ved innlevering av Halotron:

  1. Her finner du et eksempel på utfylt deklarasjonsskjema
  2. Sørg for at beholderne/ emballasjen som det farlige avfallet sendes inn i er merket med det samme nummeret som på deklarasjonsskjemaet. Bruk vannfast tusj!
  3. Merk og sikre det farlige avfallet iht. gjeldende forskrifter.

Pris for innlevering av Halotron finner du her.

Ved innlevering av CO2:
  1. Her finner du et eksempel på utfylt deklarasjonsskjema
  2. Sørg for at beholderne/ emballasjen som det farlige avfallet sendes inn i er merket med det samme nummeret som på deklarasjonsskjemaet. Bruk vannfast tusj!
  3. Merk og sikre det farlige avfallet iht. gjeldende forskrifter

Pris for innlevering av CO2 finner du her