Oversikt over kuldemedier

Her følger en oversikt over alle kuldemedier registrert hos SRG.

Vi gjør oppmerksom på at både GWP verdi og statlig sats er oppdater i 2023. Mht GWP verdi ligger AR5 til grunnlag hvor det tidligere var AR4. Faktor for beregning av statlig sats er endret fra 0,766 til 0,952 kr/kg.