Håndtering av kuldemedier

Vi ønsker at vår kunnskap skal være kundens trygghet! 


Vår kompetente stab hjelper gjerne kunder med rådgivning og opplæring om  håndtering av kuldemedier o.l 

1.      Merking av avfall:
  • Faremerke: Iht. ADR forskriften
  • UN nr. og varenavn

2. Emballering av avfall:

3. Sikring:

  • Flasker pakkes stående
  • Flaskene stroppes fast i bur eller på pall
  • Halonkuler - utløsningsmekanisme må beskyttes med egnet plate. Stroppes fast på pall med platesiden opp.
  • IBC beholdere - sjekk at godkjenning er gyldig

For håndtering av brannfarlige kuldemedier trykk her.

Les våre mottaksbetingelser.