Nye avgiftssatser på HFK og PFK i 2016

Endrede GWP verdier

HFK og PFK avgiftssatser øker med 8,2% i 2016, dvs. fra kr. 354 til kr. 383 per tonn CO2 ekvivalenter.

Se vedtak her.

I tillegg er forslaget til endrede GWP verdier vedtatt.

GWP verdier for de fleste HFK'er øker.

Se rapport fra IPCC med GWP verdier (100-yr).

Her finner du avgiftsrundskriv om HFK/PFK med GWP verdier og satser for 2016.