Revidert EU F-gass forordning 517/2014

En revidert versjon av EU 842/2006 er innført i EU 01.01.2015

Hydrofluorkarboner (HFK) brukt som kuldemedium i kjøleanlegg og varmepumper er sterke klimagasser.  Disse gassene er i dag regulert gjennom EU forordning 842/2006.  En revidert versjon av denne forordningen er innført i EU 01.01.2015: EU 517/2014.
Forordningen 517/2014 krever forbud mot nye produkter/anlegg med kuldemedium med høy GWP (globalt oppvarmingspotensial), og begrenser bruk av regenerert/gjenvunnet HFK gasser.
EU 517/2014 fremkaller et kvotesystem for markedsføring av HFKer.  
Det er fortsatt krav til sertifisering av teknisk personell som utfører service og vedlikehold på kjøleanlegg.  Kravet til lekkasjetesting er også innskjerpet.
Vi tar forbehold om tilpasninger av forordningen myndighetene velger å implementere til norske forhold.