Søk om økonomisk støtte fra grunnfondet for år 2016

SRG lyser ut midler fra grunnfondet 2016

Bedrifter eller organisasjoner i kuldebransjen kan årlig søke om midler til kompetanse og/eller miljøfremmende tiltak fra SRGs grunnfondsavkastning. Årets søknadsmidler utgjør 150 000 kroner og tildeles prosjekter som oppfyller kriteriene. Midlene kan fordeles mellom en eller flere søkere.

Søknadsfrist 31. januar 2016 – tildeling av midlene skjer i utgangen av mars 2016.

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon.