2015:  Et rekord år hos SRG

Mottak av avfall

2015 er et rekord år for mottak av kjølegasser, haloner, SF6, olje og glykol hos Stiftelsen Returgass.

For å lese hele artikkelen, trykk her.