Har du flasker stående som ikke kan tømmes?

Kontakt SRG

Stiftelsen Returgass/Isovator AS har ferdigstilt et anlegg for håndtering av flasker med ukurant eller skadet ventil.  Dette gjelder flasker som inneholder kjølegass som SRG kan håndtere: KFK, HKFK, HFK.

Anlegget består av et bord med innretninger for å klemme fast gassflasken, samt bore hull i flasken med et munnstykke som under trykk tetter rundt hullet, gassen tømmes så til en beholder via en pumpe.

Denne løsningen gir oss en mulighet til å tømme alle innleverte flasker uansett ventiltype, og kunden behøver ikke å vente lenge for å få sitt oppgjør.

Her kan du se bilder av noen flasketyper med defekte/ukurante ventiler.

Pris på forespørsel; store leveringer må avtales på forhånd.  Ta kontakt med Ole Pettersen.