Elektronisk deklarasjonsskjema

SOM TRANSPORTDOKUMENT

E-deklarering erstattet papir skjemaene 1. mai 2016.

Det har vært stor pågang av kunder med spørsmål eller behov for veiledning.

SRG vil gjerne minne alle at vi tilbyr gratis veiledning.  I tillegg finnes det nyttige veiledere publisert på vår hjemmeside.

Dessuten vil vi gjøre brukere av e-deklarering oppmerksom på utfylling av seksjonen som gjelder transportklassifisering.

Dessverre kan man avslutte e-deklarering uten å fylle ut alt i denne seksjonen.  Utelukkelse av informasjon som UN nr., ADR klasse bl. a. gjør utskriften av e-deklarasjonen ugyldig som transportdokument iht. ADR forskriften.

Ta gjerne kontakt med oss for veiledning!