Fortsatt innsats for klimagasser

Stiftelsen Returgass har tidligere publisert en oppsummering angående det arbeidet som foregår med HFKer underordnet Montreal Protokollen; les her.

Partene til Montreal Protokollen holder et ekstraordinært møte om dette temaet i dag (22-23. juli 2016).  Klikk her for å lese mer om dette.

Aftenposten har også publisert en artikkel om denne saken, les her.

Forhåpentligvis blir resultatet av dette møtet en helhetlig løsning for administrering og nedfasing av HFKer under Montreal Protokollen slik det foregikk for KFKer og HKFKer.