Slutt på papirdeklarering

Frist: 1.5.16

Miljødirektoratet har besluttet datoen når alle produsenter og mottak av farlig avfall skal deklarere farlig avfall digitalt.  Etter 1. mai kan man ikke lenger bruke de grønne papirskjemaene.  Alle må benytte Avfallsdeklarering.no.

Miljødirektoratet har utarbeidet en kortere veileder; les mer om saken her.

Du finner også mer info på vår hjemmeside.

Last ned SRG brosjyre Kom i gang med elektronisk deklarering.

For mer utfyllende informasjon se vår PowerPoint presentasjon.