Sikkerhet ved fylling av Isovator flasker

Grenser for fylling av kjølegass i Isovator flasker er satt for å bevare sikkerheten.

Mengder som er stemplet på flaskekragen tilhører nytt medium.  Vanligvis blir Isovator flasker benyttet til tapping av kjølegass fra anlegg.  Kjølegassen er da forurenset med olje eller andre stoffer, derfor har vi andre fyllingsgrenser til brukt kjølegass som skal være 75 % av angitt fyllingsmengde for nytt medium.  Disse fyllingsgrenser finner man på vår hjemmeside for både vanlig kjølegass og brannfarlig kjølegass (R1234yf, R32).  Her finner man alle typer kjølegasser listet.

I tillegg finner man informasjon ved å skanne QR koden på den gule etiketten.  Etiketten viser maks tillat fyllingsmengde 17 kg når det gjelder blanding av flere kuldemedier.

Følg våre retningslinjer for å unngå uhell og unødvendig gebyr for overfylling.

Besøk hjemmesiden vår for mer nyttig informasjon.