Grunnfondet 2016

Midler tildelt

SRGs grunnfondavkastning tildeles hvert år til organisasjoner/bedrifter innen norsk kuldebransje som har tiltak som hever kuldeteknisk kompetanse eller kvalitetskrav til kuldeanlegg, eller prosjekter som reduserer utslipp av kuldemedier relatert til SRGs virksomhet.

For året 2016 har vi mottatt 5 søknader som har fått tildelt midler:

  1. Forum for Kuldeutdanning, Ringsaker VGS - kr. 25.000,- Markedsføring av Kulde- og Varmepumpeteknikk og oppdatering av elektroniske læremidler
  2. Trondheim Fagskole, Kulde- og varmepumpeteknikk - kr. 25.000,- Øke kompetanse ved deltagelse på CO2 kurs hos Bitzer
  3. VKE (Forening for Ventilasjon, Kulde og Energi) - kr. 50.000,- Delta med 6 kandidater på Yrkes NM 2016 for kuldemontører i Bergen den 17.-20. oktober
  4. Norsk Kjøleteknisk Forening - kr. 25.000,- Utvikle kurs til Norsk Kulde- og varmepumpenorm 2015
  5. Tromsø Maritime Skole, Elektro, kulde- og varmepumpemontørlinje - kr. 25.000,- Oppgradering (kondensatorer) av øvelsesrigger

Følg med på vår hjemmeside for utlysing av grunnfondet 2017.