Isovator AS forblir sertifiseringsorgan

F-gassforordningen

Oppdraget som sertifiseringsorgan for kjøleanlegg m.m. som inneholder fluorerte klimagasser (f-gasser), samt utstedelse av kompetansebevis til klimaanlegg i motorvogner ble tildelt Isovator AS 24.03.11.

Myndighetene her nå forlenget avtalen inntil 01.10.17 (maks) i påvente av implementering av den reviderte f-gassforordningen No. 517/2014.

Isovator fortsetter med utstedelse av lovpålagt sertifikat til de (personer og bedrifter) som jobber med f-gasser knyttet til kjøle- og klimaanlegg, varmepumper, og stasjonære brannslokkingssystemer.  I tillegg til utstedelse av lovpålagt opplæringsbevis til de som jobber med klimaanlegg i motorvogner.

For mer informasjon om sertifisering trykk her.