Har du sjekket tilstanden til kjølegassen?

Send oss en prøve!

Isovator kan analysere tilstanden til kjølegass og olje.

For kjølegass kan vi identifisere komponenten(-ene) i blandingen, analysere vann- og syreinnhold og inndampningsrester.

For olje tester vi vann- og syreinnhold.

Slike tester gir deg verdifull informasjon som kan påvirke funksjonen til kuldeanlegget.

For mer informasjon om analysen og prøvetaking, ta kontakt med vår laboratorieleder.