Miljødirektoratets kontroll av kjøleanlegg

Høsten 2015 kontrollerte Miljødirektoratet 29 eiere av kjøle- og ventilasjonsanlegg.

F-gass forordningen krever lekkasjetesting av utstyr og sertifisering av personell og bedrifter som utfører vedlikehold og lekkasjetesting.

Funn etter kontrollaksjonen er følgende:

1. 48 % kunne ikke dokumentere utført lekkasjetesting.
2. 10 % benyttet ikke f-gass sertifiserte firmaer.
3. 55 % manglet lovpålagt merking av utstyr.

Du kan lese mer om saken her.

For å se oversikt over eksamenssentre for personellsertifisering, trykk her.

For mer informasjon om bedriftssertifisering, trykk her.

For merking av anlegg, trykk her.