Montrealprotokoll jobber videre for HFK'er

I Paris 27. juli 2015 kom partene i Montrealprotokollen nærmere å sluttføre et mandat for en kontaktgruppe på gjennomførbarhet og måter å håndtere HFK under avtalen.  Dette ble endelig avtalt på møtet i Dubai 5. november 2015.

HFK er potente klimagasser oppført under UNFCCC / Kyoto-protokollen.  HFK anvendes i air-condition, kjøling, skum og aerosoler som erstatninger for mange ODS (KFK, HKFK), som blir faset ut under Montrealprotokollen.

For første gang noensinne, holdt partene detaljerte samtaler om fire forslag fra 40 land til å endre protokollen for å fase ned HFK.  De er nå enige om å jobbe sammen mot dette formålet som ferdigstilles i løpet av 2016.

ODS avtar i atmosfæren og ozonlaget er forbedret.  Dessverre, HFKer øker raskt og effekten/virkningen kan være opp til 25% av det framtidige CO2 utslipp.  Dette kan dempes gjennom bruk av HFK med lav GWP eller andre alternativer.

Nedfasing av HFKer kan unngå rundt 100 millarder ton CO2 og mer enn 0,5°C oppvarming innen 2050 (http://unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=26854&ArticleID=35543&l=en).

Les mer om saken her.