Norske f-gass sertifikater ikke lengre gyldige i Sverige

Sverige godkjenner ikke sertifikater for arbeid med kjøle-, klimaanleggs- og varmepumpeutstyr utstedt i henhold til en utgått forordning i EU.

F-gass forordningen (EF) 842/2006 har blitt erstattet med EU 517/2014 siden April 2014.

Miljødirektoratet har nylig lagt ut til høring forslag om gjennomføring av dette regelverket i norsk rett.  Les mer om dette her.

Myndighetene foreslår inkorporering av forordning (EU) 517/2014 med noen tilpasninger.  Noen av de viktigste momenter er som følger:

  1. 5 års gyldighet på alle sertifikater inkl. de utstedte under (EF) 842/2006
  2. Krav til sertifisering for de som arbeider på kjølebiler og kjøletilhengere
  3. Krav til merking av produkter

Høringsfrist er innen 20. oktober 2016.