SRG øker behandlingskostnad

Prisendring fra 1.7.16

Fra 1.7.2016 øker SRG behandlingskostnad med 6,8 %.

Behandlingskostnad blir kr. 235 per kg fra 1.7.2016.

Prisendringen er i tråd med SRGs økte kostnader.