Foreslått økning i HFK/PFK avgift

2017

Dokumentene til statsbudsjett 2017 er nå offentliggjort.

Her finner man blant annet forslag til økning av HFK/PFK avgift med 17,5 %.

Dvs. HFK/PFK avgift blir kr. 450 pr. tonn CO2 ekvivalenter.  Nåværende avgiftssats (2016) er kr. 383 pr. tonn CO2 ekvivalenter.

Les mer her.