Prisendring fra 1.7.2016

KFK får behandlingskostnad

Fra 1.7.2016 innfører SRG behandlingskostnad på KFK på lik linje med HFK, PFK og HKFK (unntatt R22).

Vi tar fortsatt imot KFK men nå mot behandlingskostnad på kr. 220/kg.

Prisendringen må sees i sammenheng med SRGs økte kostnader i forbindelse med administrasjon, analyse, mottak og sluttbehandling for KFK.

SRGs miljøgebyrinntekt på KFK opphørte for 22 år siden (1.1.1994).

På tross av dette, fortsatte SRG med utbetaling av miljøgebyr på kr. 55/kg for KFK frem til 1.1.2015.