Prisendring fra 1.1.2017

Prisendring fra 1.1.2017.

Fra 1.1.2017 øker SRG behandlingskostnad til kr. 275,- per kg.

For andre prisendringer, se prisliste som publiseres 1.1.2017 på vår hjemmeside.