Myndighetskrav på e-deklarering. SRG kan tilby kurs.

Elektronisk deklarering ved innlevering av kjølegass, olje og glykol til SRG.

Avfallsdeklarering.no er myndighetenes elektroniske løsning for deklarering av farlig avfall og er laget for å forenkle arbeidet som avfallsprodusenter har for å oppfylle pliktene i avfallsforskriften.

Virksomheter som produserer farlig avfall har plikt i henhold til avfallsforskriften kapitel 11 å levere farlig avfall til godkjent mottak.

  • Avfallet skal deklareres før levering. 
  • Avfallsprodusenten har deklarasjonsplikt og det skal fortsatt følge en utskrift en utskrift av skjemaet ved alle leveranser. 
  • Hver flaske skal merkes tydelig med deklarasjonsskjemaets løpenummer.  Merkingen må tåle fysiske og klimatiske påvirkninger.
  • Avfallsmottak kan deklarere på vegne av avfallsprodusenter. Før dette kan skje må avfallsprodusenten tildele en fullmakt.   

Detaljert informasjon finnes i brukerveiledningen på Avfallsdeklarering sin side.

Se også lynkurs hos Norsk Gjenvinning 

SRG kan tilby kurs Hvordan komme i gang med elektronisk deklarering på forespørsel.  Meld din interesse til anne.ebbesen@returgass.no innen 01.02.2016.

SRG kan deklarere for kundene; les mer om ordningen.