Tankrengjøring

Ny tjeneste

Isovator AS lanserer ny tjeneste for eiere av tanker:  tankrengjøring.

Isovator AS har en tankpark og erfaring med rengjøring av disse.

Vi utfører denne tjenesten uten personell i tank og rengjøring kan utføres på tanker fra størrelse 500 til 1500 liter.

Tankvask gjelder bare tanker benyttet til oppbevaring av kjølegasser og olje.

Pris: kr. 6.000,- pr. tank inkl. bytting av pakning til mannlokk.

Rester av olje eller kuldemedier fjernes på kundens regning.

For mer informasjon ta kontakt med Ole Pettersen.