Utbetaling av refusjon for innlevering av 2 kg HFK/PFK


SRG vil fra 01.10.16 innføre lavere grense enn 5 kg på utbetaling av statlig refusjon på mottak av HFK/PFK.

Grensen settes nå til 2 kg innhold per beholder.

Husk at alt avfall over 1 kg (den totale mengden farlig avfall) skal deklareres!
Utskrift av e-deklarasjon skal følge flaskene og alle flasker merkes med deklarasjonsnummer.
Husk utfylling av seksjon for transportklassifisering slik at deklarasjonen er godkjent som transportdokument iht. ADR.

Bruk vår kalkulator for beregning av refusjonsbeløp