Økning i HFK/PFK avgift 2018

Stortinget vedtok avgiftssatser for 2018 den 12. desember 2017.

HFK/PFK avgiften blir kr. 500 pr. tonn CO2 ekvivalenter (11,1 % økning).

Les mer om saken her.