Avvikling av faks

Isovator AS/Stiftelsen Returgass

Isovator AS/Stiftelsen Returgass slutter å bruke faks.

I disse tider med andre effektive kommunikasjonsmetoder, ser vi ingen grunn til å fortsette med faks.

For å nå oss kan du sende e-post til post@returgass.no eller ringe 32 25 09 60.

For mer informasjon besøk vår hjemmeside.