Isovator tilbyr flasker til

Brannfarlige Kuldemedier

Isovator har flasker til oppbevaring av brannfarlige kuldemedier.

De er bestemt til bruk for R32 og R1234yf.

Utleie av Isovator flasker til brennbare kuldemedier er kr.650,- pr. flaske pluss kr.1000,- i depositum.

Se vårt notat angående håndtering og transport av disse flaskene her.

Send din bestilling til flaskebestilling@returgass.no.