Grunnfondet 2018

Midler tildelt

SRGs grunnfondavkastning tildeles hvert år til organisasjoner/bedrifter innen norsk kuldebransje som har tiltak som hever kuldeteknisk kompetanse eller kvalitetskrav til kuldeanlegg, eller prosjekter som reduserer utslipp av kuldemedier relatert til SRGs virksomhet.

For året 2018 har vi mottatt 3 søknader som har fått tildelt midler:

  1. VKE (Forening for Ventilasjon, Kulde og Energi) - kr. 50.000,- Arrangerer Yrkes-NM for kuldemontører
  2. Norsk Kjøleteknisk Forening - kr. 25.000,- Oppdatering av Kuldenormen
  3. Godalen vgs, Rogaland Fylkeskommune - kr. 75.000,- CO2 anlegg til nytt kuldeverksted

Følg med på vår hjemmeside for utlysing av grunnfondet 2019.