Isovator forblir sertifiseringsorgan

F-gass forordningen EU 517/2014

Isovator AS forblir sertifiseringsorgan for F-gass forordningen etter den reviderte forordningen (EU) 517/2014 har trådt i kraft.

Oppstart er 1.9.19.

Sertifikatene utstedt etter 1. juni 2020 har en tidsbegrenset gyldighet på 5 år.

Sertifikat pr. 01.06.2020 som er eldre enn 5 år fra utstedelsesdato vil ikke være gyldig.  Sertifikatet må da fornyes.

Ingen tidsbegrensning for opplæringsbevis for arbeid med klimaanlegg i kjøretøyklasser M1 og N1.

Vi jobber med oppdatering av informasjon på vår hjemmeside.

Dere finner den nye prislisten her.