Ny søkeportal

F-gass sertifikatkontroll

Besøk Isovators ny søkeportal for kontroll av sertifikater iht. f-gass forordningen (EU) 517/2014:

https://www.returgass.no/sertifisering/f-gass-forordningen/f-gass-sertifikatkontroll/

I denne søkeportalen kan det søkes om sertifikat til personell og bedrift som arbeider med kjøleanlegg, varmepumper og kjølebiler (>3,5 tonn) er gyldig iht. (EU) 517/2014.

Alt man trenger er sertifikatnummer som skal tastes inn.

Svaret inneholder utløpsdato og en bekreftelse på om sertifikatet er gyldig eller ikke.

Husk at 5 års gyldighet trer i kraft etter 1. juni 2020.

Det vil si at sertifikatene utstedt iht. (EF) 842/2006 er fortsatt gyldige til og med 1. juni 2020.

Sertifikat per 01.06.2020 som er eldre enn 5 år fra utstedelsesdato vil ikke være gyldig.  Sertifikatet må da fornyes.

Gi oss gjerne tilbakemelding.