Nye f-gass regler

Revidert f-gass forordning

Den reviderte f-gass forordningen er nå innført i Norge.

Dette innebærer endringer for import og eksport av HFKer, og for sertifisering av personell og bedrifter som jobber med HFKer.

En av de viktigste endringene er tidsbegrensing på 5 år for F-gass sertifikater fra 01.06.2020.

For å innfri krav fra Montreal Protokollen er det innført en nedfasingsplan for import av HFKer fra 2019.

Personell som jobber med kjølebiler over 3,5 tonn skal ha sertifikat etter kravene til stasjonære anlegg.

For å lese mer om det nye regelverket trykk her.