Fornyelse av F-gass sertifikat

Innen 1. desember 2020

F-gass sertifikat må fornyes innen 1. desember 2020.

Miljødirektoratet har meldt om at fristen ikke blir ytterligere utsatt.

Både Miljødirektoratet og Isovator har sendt en påminnelse til alle med ugyldige sertifikater etter 1. desember 2020 tidligere i år.

Noen av våre eksamenssentre har allerede meldt stor pågang i påmelding til kurs før eksamen.

Les mer om saken her.

Vi minner om at det ikke er krav til kurs før eksamen.

Meld deg på eksamen hos en våre godkjente eksamenssentre; oversikten finner du her.

Lykke til!