Søk om økonomisk støtte fra grunnfondet 2020

SRG lyser ut midler fra grunnfondet 2020

Bedrifter eller organisasjoner i kuldebransjen kan årlig søke om midler til kompetanse og/eller miljøfremmende tiltak fra SRGs grunnfondavkastning.  Årets søknadsmidler utgjør 150 000 kroner og tildeles prosjekter som oppfyller kriteriene.  Midlene kan fordeles mellom en eller flere søkere.

Søknadsfrist er 31. januar 2020 - tildeling av midlene skjer i utgangen av mars 2020.

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon.