Utsatt frist under koronasituasjonen

Fornyelse av F-gass sertifikat

Viktig melding fra Miljødirektoratet for etterlevelse av F-gass regelverket:

"Miljødirektoratet vil utsette fristen for å fornye f-gass sertifikat til 1. september 2020.

Produktforskriften setter krav til sertifisering av personell og bedrifter som utfører arbeid på anlegg med fluorholdige klimagasser (f-gasser).

Fra 1. juni 2020 vil sertifikatene ha en tidsbegrenset gyldighet på 5 år. Etter dette tidspunkt må både personlige sertifikat og bedriftssertifikat som er mer enn fem år fra utstedelsesdato fornyes. Det betyr at innen 1. juni vil sertifikat som er utstedt før 1. juni 2015 ikke lenger være gyldige.

Vi vet at mange har meldt seg opp til eksamen nå i vår for å fornye sertifikatene sine. Men p.g.a. situasjonen med fare for koronasmitte, er eksamenene for tiden avlyst eller utsatt. Vi vil derfor utsette fristen for å fornye f-gass sertifikatet til 1. september 2020.

Før sommerferien vil vi gjøre en ny vurdering om det er behov for ytterligere utsettelse. Vi oppfordrer alle som har sertifikat som er mer enn 5 år gammelt til å melde seg opp til eksamen så snart eksamenssentrene åpner igjen.

Les mer om f-gass sertifisering på Miljødirektoratet.no."