Grunnfondet 2021

Midler tildelt

SRGs grunnfondavkastning tildeles hvert år til organisasjoner/bedrifter innen norsk kuldebransjen som har tiltak som hever kuldeteknisk kompetanse eller kvalitetskrav til kuldeanlegg. eller prosjekter som reduserer utslipp av kuldemedier relatert til SRGs virksomhet.

For året 2021 har vi mottatt 1 søknad som har fått tildelt midler:

  1. VKE (Forening for Ventilasjon, Kulde og Energi) - kr. 55.000,- Kompetanseheving for bransjen om naturlige og brannfarlige kuldemedier.

Følg med på vår hjemmeside for utlysing av grunnfondet 2022.