Ingen prisendring for HKFK 22

R22 kan fortsatt leveres uten behandlingskostnad

Behandlingskostnad for HKFK 22 (R22) fra 1.1.2022 bortfaller.

HKFK 22 (R22) kan fremdeles leveres inn gratis.