Isovators flaske tilbud

Riktig bruk

Isovator tilbyr både blå 27,2 liters flasker og rød 12,3 liters flasker for transport av kuldemedium til Returgass.

Ikke alle kuldemedier/stoffer egner seg for transport i våre flasker, og det er avfallsprodusentens ansvar å gjøre seg kjent med dette.

Isovator har publisert en oversikt over kuldemedier som kan benyttes i våre flasker:  https://www.returgass.no/~/media/files/kuldemedier/tillat%20fyllingsmengde%20for%20isovator%20bl%C3%A5%20flasker%20mars%202017.pdf?la=nb-no

Det er ikke tillatt å fylle flaskene med faste stoffer (for eksempel pulver), andre gasser (for eksempel CO2 eller halon), eller flytende stoffer som olje eller vann.

De røde 12,3 liters flaskene skal kun fylles med brannfarlige kuldemedier R32 og/eller R134yf.  De BLÅ Isovator flasker skal IKKE fylles med R32/R1234yf.  For retur av propan (R290) ta vennligst kontakt med Isovator.

Du finner mer informasjon om dette her: https://www.returgass.no/innlevering/kuldemedier/utleie-av-flasker-og-tanker/

Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe.

post@returgass.no

 tlf. 32 25 09 60