Montrealprotokollen 35 år

16. september 2022

16. september feirer Montrealprotokollen 35 år for beskyttelse av ozonlaget.

Montrealprotokollen, den mest vellykkede miljøavtalen til dags dato!

Montrealprotokollen er en utfasingsprotokoll for ozonnedbrytende gasser og sterke klimagasser. Det var i forbindelse med denne protokollen at Stiftelsen Returgass (SRG) ble etablert som en miljøbedrift. SRG tar fremdeles i mot ozonreduserende stoffer og sørger for forsvarlig destruksjon av gassene.

Montrealprotokollen er med på å beskytte  menneskene for farlig UV stråling, som igjen kan føre til hudkreft, skader på øynene og ikke minst bidra til reduksjon av klimaendringene som oppvarming av jordkloden.

Les mer her.