Ansatte

Kontaktinformasjon for ansatte i Isovator AS / LPG Norge AS / ADK Kontroll / FlowTech / Stiftelsen Returgass. 

Wenche Sønju

Kontorleder
Isovator avd. Hokksund
tlf. +47 926 38 545
wenche@returgass.no

Lisbeth Solgaard

Daglig leder Isovator/SRG
tlf. +47 930 32 303
lisbeth.solgaard@returgass.no

Fredrik Selebø

Sertifiseringsleder
Isovator avd. Hokksund
tlf. +47 408 56 342
fredrik.selebo@returgass.no

Anette Aasen Foss

Laboratorieingeniør
Isovator avd. Hokksund
tlf. +47 992 64 125
anette@returgass.no

Dag Helge Veberg

Leder LPG Norge AS
LPG Norge AS
tlf. +47 994 02 050
dag@lpgnorge.no

Daniel Johansen

Leder for propananlegget
Isovator avd. Bjørkelangen
tlf. +47 909 48 455
daniel.johansen@returgass.no

Kristian Isohuhta

Inspektør
ADK Kontroll
tlf. +47 484 80 443
kristian.isohuhta@returgass.no

Frode Kåsin

Økonomisjef
Isovator AS
Tlf +47 948 54 590
Frode.Kasin@returgass.no

Frode Viken

Leder FlowTech AS
Sandefjord
tlf. +47 479 70 195
frode@flowtech.as

Mikkel C. Andersen

HMS og kvalitetsleder
Isovator avd. Hokksund og Bjørkelangen
tlf. +47 940 07 132
mikkel@returgass.no

Hanne Henriksen

Lab-/kvalitetsleder
Isovator avd Hokksund
tlf. +47 400 64 750
hanne.henriksen@returgass.no

Johan Mattias Søderberg

Driftoperatør
Isovator avd. Hokksund
tlf. +47 983 65 688
johan.mattias.soderberg@returgass.no

Jørn Kåre Wenner

Driftssjef
Isovator avd. Hokksund
tlf. +47 908 74 506
jorn.wenner@returgass.no

Kenneth Grannerud

Driftssjef
Isovator avd. Bjørkelangen
tlf. +47 909 38 448
kenneth.grannerud@returgass.no

Knut Johansson

Kvalitetsleder ADK Kontroll
tlf.: +47 917 03 360
knut@returgass.no

Lasse Sommereng

FlowTech AS
+47 913 22 188
lasse@flowtech.as

Ole Christian Skaberg

Leder ADK Kontroll
tlf.: +47 916 29 365
ole.skaberg@returgass.no

Morgan Øverby

Driftsoperatør
Isovator avd. Bjørkelangen
tlf. 920 30 863
morgan.overby@returgass.no

Robert Røvde Aalberg

FlowTech AS
+47 469 47 432
robert@flowtech.as

Simen Sandem

Driftsoperatør
Isovator avd. Bjørkelangen
tlf. +47 924 66 858
simen.sandem@returgass.no

Ståle Solheim

Stedfortredende kvalitetsleder ADK Kontroll og LPG Norge AS
tlf.: +47 906 98 812
staale@returgass.no

Svein Arne Brokke

Teknisk leder LPG NorgeAS
tlf.: +47 464 30 378
svein.arne@lpgnorge.no

Tom Berntsen

Leder Bjørkelangen
Isovator avd. Bjørkelangen
tlf. +47 908 28 160
tom.berntsen@returgass.no

Tom-Erik Evensen

Driftsoperatør
Isovator avd. Bjørkelangen
tom-erik.evensen@returgass.no

Tom-Steinar Johansen

Driftsoperatør
Isovator avd. Hokksund
tlf. +47 918 88 043
tom.johansen@returgass.no

Roger Lystad

Gasstekniker
LPG Norge AS
tlf. +47
roger.lystad@lpgnorge.no