Ansatte

Kontaktinformasjon for ansatte i Isovator AS / LPG Norge AS / ADK Kontroll / Stiftelsen Returgass. 

Wenche Sønju

Kontorleder
Isovator avd. Hokksund
tlf. +47 926 38 545
wenche@returgass.no

Lisbeth Solgaard

Daglig leder Isovator/SRG
tlf. +47 930 32 303
lisbeth.solgaard@returgass.no

Ole Runar Pettersen

Sertifiseringsleder
Isovator avd. Hokksund
tlf. +47 417 23 040
ole.pettersen@returgass.no

Alina Danielsen

Prosjektingeniør/laboratorieleder
Isovator avd. Hokksund
tlf. +47 992 52 620
danielsen@returgass.no

Ole Christian Skaberg

Inspektør ADK Kontroll
tlf.: +47 916 29 365
ole.christian.skaberg@returgass.no

Anette Aasen Foss

Laboratorieingeniør
Isovator avd. Hokksund
tlf. +47 992 64 125
anette@returgass.no

Daniel Johansen

Leder for propananlegget
Isovator avd. Bjørkelangen
tlf. +47 909 48 455
daniel.johansen@returgass.no

Daniel Sørli

Drfitsoperatør
Isovator avd. Bjørkelangen
tlf. +47 464 44 303
daniel.sorli@returgass.no

Glenn Thøring

Leder for brannslukkerlinje
Isovator avd. Bjørkelangen
tlf. +47 986 84 326
glenn.thoring@returgass.no

Tone Frydenberg

HMS og kvalitetsleder
Isovator avd. Hokksund og Bjørkelangen
tlf. +47 412 30 978
tone.frydenberg@returgass.no

Johan Mattias Søderberg

Driftoperatør
Isovator avd. Hokksund
tlf. +47 983 65 688
johan.mattias.soderberg@returgass.no

Jørn Kåre Wenner

Driftssjef
Isovator avd. Hokksund
tlf. +47 908 74 506
jorn.wenner@returgass.no

Kenneth Grannerud

Driftssjef
Isovator avd. Bjørkelangen
tlf. +47 909 38 448
kenneth.grannerud@returgass.no

Knut Johansson

Teknisk Leder ADK Kontroll
tlf.: +47 917 03 360
knut@returgass.no

Mikkel C Andersen

Servicetekniker LPG Norge AS
tlf.: +47 940 07 132
mikkel@lpgnorge.no

Morgan Øverby

Driftsoperatør
Isovator avd. Bjørkelangen
tlf. 920 30 863
morgan.overby@returgass.no

Simen Sandem

Driftsoperatør
Isovator avd. Bjørkelangen
tlf. +47 924 66 858
simen.sandem@returgass.no

Ståle Solheim

Kvalitetsleder ADK Kontroll og LPG Norge AS
tlf.: +47 906 98 812
staale@returgass.no

Svein Arne Brokke

Teknisk leder LPG NorgeAS
tlf.: +47 464 30 378
svein.arne@lpgnorge.no

Tom Berntsen

Markedssjef
LPG Norge AS
tlf. +47 908 28 160
tom.berntsen@returgass.no

Tom-Erik Evensen

Driftsoperatør
Isovator avd. Bjørkelangen
tom-erik.evensen@returgass.no

Tom-Steinar Johansen

Driftsoperatør
Isovator avd. Hokksund
tlf. +47 918 88 043
tom.johansen@returgass.no

Tone Berntsen

Administrasjon sekretær
Isovator avd. Bjørkelangen
tlf. +47 922 20 003
tone.berntsen@returgass.no

Tone Frydenberg

Kvalitetsleder Isovator AS
tlf. +47 412 30 978
tone.frydenberg@returgass.no

Truls Kristian Syvertsen

Økonomisjef
tlf. +47 412 12 407
truls.kristian.syvertsen@returgass.no