Ansatte

Kontaktinformasjon for ansatte i Isovator AS / LPG Norge AS / ADK Kontroll / Stiftelsen Returgass. 

Lisbeth Solgaard

Daglig leder Isovator/SRG
tlf. +47 930 32 303
lisbeth@returgass.no

Wenche Sønju

Kontorleder
Isovator avd. Hokksund
tlf. +47 926 38 545
wenche@returgass.no

Ole Runar Pettersen

Driftsjef / Sertifiseringsleder
Isovator avd. Hokksund
tlf. +47 417 23 040
ole.pettersen@returgass.no

Alina Danielsen

Prosjektingeniør
Isovator avd. Hokksund
tlf. +47 992 52 620
danielsen@returgass.no

Andreas Kjelsberg

Inspektør ADK Kontroll
tlf.: +47 928 11 711
andreas@returgass.no

Gunlaug Kristin Engen

HMS og kvalitetsleder
Isovator avd. Hokksund
tlf. +47 419 35 044
gunlaug@returgass.no

Jørn Kåre Wenner

Driftsoperatør
Isovator avd. Hokksund
tlf. +47 908 74 506
jorn.wenner@returgass.no

Knut Johansson

Teknisk Leder ADK Kontroll
tlf.: +47 917 03 360
knut@returgass.no

Mikkel C Andersen

Servicetekniker LPG Norge AS
tlf.: +47 940 07 132
mikkel@lpgnorge.no

Ståle Solheim

Kvalitetsleder ADK Kontroll og LPG Norge AS
tlf.: +47 906 98 812
staale@returgass.no

Svein Arne Brokke

Teknisk leder LPG NorgeAS
tlf.: +47 464 30 378
svein.arne@lpgnorge.no

Tom-Steinar Johansen

Driftsoperatør
Isovator avd. Hokksund
tlf. +47 918 88 043
tom.johansen@returgass.no