F-gass opplæringsbevis/sertifikatkontroll

*OBS! Sertifikatets tidsbegrenset gyldighet på 5 år trer i kraft 1. juli 2022.  Det vil si at alle sertifikater er gyldige til og med 30. juni 2022.
Uansett gyldighetsdato som vises under kontroll, er sertifikatet gyldig til og med 30. juni 2022.
Opplæringsbevis (AC anlegg i kjøretøy klasse M1/N1) har ingen krav til fornying etter 5 år.
Benytt kontrollen nedenfor for å planlegge fornyelse av sertifikatet eller eksistens av opplæringsbevis.
For å kontrollere F-gass sertifikater fra Sverige besøk https://www.incertonline.se/.

**Vi informerer om at søk på person-sertifikat utstedt etter april 2023 dessverre ikke er tilgjengelig grunnet en teknisk oppdatering. Vennligst ta kontakt på post@returgass.no dersom du har behov for informasjon.


F-gass sertifiserte bedrifter