F-gass opplæringsbevis/sertifikatkontroll

*OBS! Sertifikatets tidsbegrenset gyldighet på 5 år trer i kraft 1. juni 2021.  Det vil si at alle sertifikater er gyldige til og med 31. mai 2021.
Opplæringsbevis (AC anlegg i kjøretøy klasse M1/N1) har ingen krav til fornying etter 5 år.
Benytt kontrollen nedenfor for å planlegge fornyelse av sertifikatet eller eksistens av opplæringsbevis.

Skriv inn id på sertifikat du ønsker å kontrollere


F-gass sertifiserte bedrifter

Søk her med bedriftsnavn eller org.nr.

Søk her etter fylke og by

Fylke

By