Bedriftssertifisering

Kommisjonsforordning 303/2008 får også anvendelse for foretak som utfører installasjon, vedlikehold og reparasjon av stasjonære kulde-, klima og varmepumpeanlegg.

Søknadsskjema for sertifisering av bedrift fylles ut og sendes Isovator AS sammen med følgende vedlegg:

 • Kopi av firmaattest
 • Oversikt over merket og kontrollert utstyr
 • Skriftlige prosedyrer for
  • Lekkasjekontroll
  • Tømming - gjenvinning av kuldemedium
  •  Påfylling av kuldemedium
  • Egenkontroll av utstyr

Prisen finner dere i dette dokumentet

Logo

Sertifiserte bedrifter kan benytte vår logo sammen med bedriftens navn, merke eller egen logo.

Ta kontakt med post@returgass.no for å få tilsendt maler til logo.