Laboratorietjenester


Laboratoriet er akkreditert (Test 249) av Norsk akkreditering i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025. Akkrediteringen omfatter kvantitativ og kvalitativ analyse av kjølegasser. Type kjølegasser er; KFK - KlorFluorKarbon, PFK - perfluorkarboner, HKFK - HydroKlorFluorKarbon og HFK - HydroFluorKarbon.

Myndighetene har godkjent laboratoriet til å utføre kvantitativ analyse på kjølegasser i forbindelse med refusjonsordningen for HFK/PFK.

I tillegg til returanalysene kan kunder også sende inn prøver til analyse. Ulike typer analysetjenester er vist i tabellen under:

Kuldemedier

Identifikasjon av kjølegasser (vekt%)
Vanninnhold (ppm)
Syreinnhold (som HCl ppm)
Inndampingsrest (vol%)

Prøvetaking:

Ved henvendelse fra kunden om innsending av kuldemedium eller olje til analyse sendes det ut en prøvesylinder eller prøvetakingsbeholdere, samt en veiledning for påfylling av prøver. Det er viktig å følge veiledningen, slik at analysene blir mest mulig nøyaktig.
Priser for laboratorietjenester finner du her.

Last ned akkrediteringsomfang her.

Kontaktinformasjon: 

post@returgass.no /tlf. 32250960