Eksamenssentre

For påmelding til teoretisk og praktisk eksamen, ta kontakt med et av våre godkjente eksamenssentre.

Noen av eksamenssentre tilbyr kurs før eksamen.