Sikkerhet ved fylling av Isovator flasker

Grenser for fylling av kjølegass i Isovator flasker er satt for å bevare sikkerheten.

Isovator tilbyr både blå 27,2 liters flasker og rød 12,3 liters flasker for transport av kuldemedium til Returgass.

Ikke alle kuldemedier/stoffer egner seg for transport i våre flasker, og det er avfallsprodusentens ansvar å gjøre seg kjent med dette.

Isovator har publisert en oversikt over kuldemedier som kan benyttes i våre flasker: Tillatt fyllingsmengde

Det er ikke tillatt å fylle flaskene med faste stoffer (for eksempel pulver), andre gasser (for eksempel CO2 eller halon), eller flytende stoffer som olje eller vann.

De røde 12,3 liters flaskene skal kun fylles med brannfarlige kuldemedier R32 og/eller R1234yf.  De BLÅ Isovator flasker skal IKKE fylles med R32/R1234yf.  For retur av propan (R290) ta vennligst kontakt med Isovator.

Du finner mer informasjon om dette her: Utleie av flasker og tanker

 

Mengder som er stemplet på flaskekragen tilhører nytt medium.  Vanligvis blir Isovator flasker benyttet til tapping av kjølegass fra anlegg.  Kjølegassen er da forurenset med olje eller andre stoffer, derfor har vi andre fyllingsgrenser til brukt kjølegass som skal være 75 % av angitt fyllingsmengde for nytt medium. 

I tillegg finner man informasjon ved å skanne QR koden på den gule etiketten.  Etiketten viser maks tillat fyllingsmengde 17 kg når det gjelder blanding av flere kuldemedier.

Følg våre retningslinjer for å unngå uhell og unødvendig gebyr for overfylling.

Les mer om innlevering av kuldemedier her Innlevering av kuldemedier

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe.

post@returgass.no

 tlf. 915 40 073