F-gass sertifikatkontroll

*OBS! Sertifikatets tidsbegrenset gyldighet på 5 år trer i kraft 1. juni 2020. 

Skriv inn id på sertifikat du ønsker å kontrollere