F-gass opplæringsbevis/sertifikatkontroll

*OBS! Sertifikatets tidsbegrenset gyldighet på 5 år trer i kraft 1. juli 2022.  Det vil si at alle sertifikater er gyldige til og med 30. juni 2022.
Opplæringsbevis (AC anlegg i kjøretøy klasse M1/N1) har ingen krav til fornying etter 5 år.
Benytt kontrollen nedenfor for å planlegge fornyelse av sertifikatet eller eksistens av opplæringsbevis.
For å kontrollere F-gass sertifikater fra Sverige besøk https://www.incertonline.se/.